Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi Hk.

Üniversitemiz senatosunun 13.11.2018 tarihli ve 2018/17.  kararı ile Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi yürürlüğe girmiş ve 16/05/2012 tarihli ve 2012/13-1 sayılı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yayımlanan yeni yönerge kapsamında başvuru formlarında da değişiklikler yapılmış ve  Üniversitemiz Web sayfasına konulmuştur.  Kurula yapılacak başvuruların bu formlar doldurularak yapılması gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Başa Dön