Başvurular

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak başvurular için:

Etik kurulumuz Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları değerlendirecektir.

Girişimsel olmayan klinik araştırma:Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları içerir.

Toplantı takvimine ilgili linkden ulaşabilirsiniz ve çalışma dosyaları toplantıdan önce ki Cuma gününe kadar kabul edilecektir. Bu süreden sonra teslim edilen çalışma dosyaları bir sonraki toplantıda görüşülecektir.

Başvuru için gerekli dokümanlar

1 adet uygun şekilde doldurulmuş Proje Değerlendirme Dosyası çıktısı.  >> Form İndir << 

Proje Değerlendirme Dosyası:Proje Değerlendirme Formu, Helsinki Bildirgesi ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’ndan oluşmaktadır.

Helsinki Bildirgesi’nin çıktısınınher sayfasının projede yer alan tüm araştırmacılar tarafından imzalanması gereklidir. (İlk sayfada isim ve imza bulunmalı diğer sayfalarda sadece imzanın bulunması yeterlidir).

Anket çalışmaları için Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu doldurulmalıdır.

Retrospektif çalışmalar için Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu doldurulmasına gerek yoktur.

Başvurular:Proje Değerlendirme Dosyası’nın 1 adet çıktısı (Bu dosya, Proje Değerlendirme Formu, Helsinki Bildirgesi ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’ndan oluşmaktadır) ve ÜBYS üzerinden yapıldıktan sonra  üstyazı ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binası -2. katta (Yazılım Destek Koridoru) bulunan (F-2058 nolu oda) Etik Kurul Sekreterliği’ne yapılacaktır.


Başa Dön