Toplantı Takvimi

T

T.C.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Toplantı Takvimi 2019

                                      

 

Toplantı Tarihi

Ocak 2019

23

Şubat 2019

20

Mart 2019

20

Nisan 2019

24

Mayıs 2019

22

Haziran 2019

19

Temmuz 2019

24

Ağustos 2019

21

Eylül 2019

18

Ekim 2019

23

Kasım 2019

20

Aralık 2019

18

 

 

ÜBYS üzerinden Müracaatı takiben araştırma dosyasının tüm sayfaları sorumlu araştırmacı, Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olarak kurula teslim edilecektir.

           

 İRTİBAT : Bülent MARAL

 GSM: 0530 426 36 72   Tel2: 0(232) 329 35 35 

Dahili:1060

 

 

 

 


Başa Dön